Thursday, January 19, 2012

Eila Leny

‎......................;_'.-._
.....................{`--♥.-.'}
...................{;..\,__...-'/}
....._.;_'.-._ …{..'-`.♥_;..-';
...{`--.♥-.'_,}…`'--.._..-' ....._.;_'.-._
... .{;..\,__...-'/}…._.;_'.-._ ...{`--.♥-.'_,}
.{..'-`.._;..-';.{`--.♥-.'_,}.{;..\,__.. .-'/}
....`'--.._..-'.{;..\,__...-'/.{..'-`.._ ;..-}
........,--\\..,-"…`'--.._..- .....--.._..-
...... ....._.;_'.-._..... ||......//
..........{`--.♥-.'_,}.,-"-.....//.,-"-. .
........{;..\,__...-'/....'-.\.// (..'-...\dalam diam dia tabur cintanya pada ku..
………..{..'-`.._;..-'. ,/. // ;---,
......../....-'.)\\......... /.,-"-....\biarpun dalam DIAM..
........\,---'`...\\.......//. (..'-.....\
.....................\\ ..//diam penuh berhikmah..
................../_\\Y//_\
.................(_,-}={-,_)akan ku balas cintanya dalam-dalam..
............... ....\_//((\_/
.....................//))(\
....................(/..))"Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain,
........ ................(( pasti kehormatan dirinya akan terjaga.."